ยาสามัญประจำบ้าน
(1)         ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ

(1.1)         ยาเม็ดลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซีย

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ

Aluminium Hydroxide                           200-600  mg.

Magnesium Hydroxide                         200-400  mg.

ขนาดบรรจุ                     แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด

 

(1.2)         ยาน้ำลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซีย

ในสูตรตำรับ 5 มิลลิลิตรประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Aluminium Hydroxide                           165-650  mg.

Magnesium Hydroxide                         103-500  mg.  

            ขนาดบรรจุ                     ขวดละ 240 มิลลิลิตร และ 450 มิลลิลิตร

 

(1.3)         ยาเม็ดแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซดามินท์

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Sodium Bicarbonate                          ...  300  mg.

Peppermint Oil                                     0.003  ml.

            ขนาดบรรจุ                     แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด

 

(1.4)         ยาขับลม ในสูตรตำรับ 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Capsicum Tincture                                          0.060-0.500     ml.

Compound Cardamom Tincture                        0.035-1.800      ml.

Strong Ginger Tincture                                    0.024-0.240     ml.

            ขนาดบรรจุ                     ขวดละ 180 มิลลิลิตร 240 มิลลิลิตร และ 450 มิลลิลิตร

 

(1.5)         ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตุน้ำแดง...ในสูตรตำรับ 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Sodium Bicarbonate                                        0.15-0.60  g.

Compound Rhubarb Tincture                         ... 0.50-2.00  ml.

และ/หรือ Tincture อื่นๆ ที่มีสรรพคุณทางยา           ได้แก่

Compound Cardamom Tincture                       0.01-1.00  ml.

Compound Gentian Tincture                           0.18-1.10  ml.

Compound Tinospora Tincture                      ...0.50          ml.

Weak Ginger Tincture                                   0.48-2.01  ml.

Strong Ginger Tincture                                  0.10-0.30  ml.

Nux Vomica Tincture                                     0.09-0.10  ml.

Ipecacuanha Tincture                                    0.18-0.30  ml.

และ/หรือ Volatile Substance อื่นๆ ที่มีสรรพคุณทางยา ได้แก่

Peppermint Spirit                                           0.15-0.30  ml.

Peppermint Oil                                              0.03-0.20  ml.

Menthol                                                        0.05-0.30  ml.

Concentrated Dill Water                                 ...0.10        ml.

Camphor                                                       19.00       mg.

สรรพคุณ                       บรรเทาอาการปวดท้องเนื่องจากจุกเสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ

         ขนาดบรรจุ                     ขวดละ 180 มิลลิลิตร 240 มิลลิลิตร และ 450 มิลลิลิตร

 

(1.6)         ยาน้ำแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซเดียมไบคาร์บอเนตในสูตรตำรับ 5 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Sodium Bicarbonate                50  mg.

โดยในสูตรตำรับไม่อนุญาตให้ใช้ Alcohol เป็นส่วนผสม

ขนาดบรรจุ                     ขวดละ 60 มิลลิลิตร

 

(1.7)         ยาทาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ทิงเจอร์มหาหิงคุ์

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ

Asafetida                      20 % w/v

ขนาดบรรจุ                     ขวดละ 15 มิลลิลิตร 30 มิลลิลิตร และ 60 มิลลิลิตร

 

2)                  ยาแก้ท้องเสีย

(2.1)         ยาแก้ท้องเสีย ผงน้ำตาลเกลือแร่

ในสูตรตำรับ 1 ซอง ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ

Sodium Chloride                                  0.875 g.

Sodium Bicarbonate                            0.625 g.

Potassium Chloride                              0.375 g.

Glucose Anhydrous                             5.000 g.

หรือ     ในสูตรตำรับ 1 ซองประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Sodium Chloride                                  0.875 g.

Trisodium Citrate Dihydrate                 0.725 g.

Potassium Chloride                              0.375 g.

Glucose Anhydrous                                            5.000 g.                

ขนาดบรรจุ                     1 ซองสำหรับผสมน้ำ 250 มิลลิลิตร

(3)      ยาระบาย

(3.1)         ยาระบายกลีเซอรีนชนิดเหน็บทวารสำหรับเด็ก

ในสูตรตำรับ 1 แท่ง ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Glycerin                       91 % w/w

ขนาดบรรจุ                     แท่งละ 1.5 กรัม บรรจุแผง

(3.2)    ยาระบายกลีเซอรีนชนิดเหน็บทวารสำหรับผู้ใหญ่

ในสูตรตำรับ 1 แท่ง ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Glycerin                       91 % w/w

ขนาดบรรจุ                     แท่งละ 2.55 กรัม บรรจุแผง

(3.3)    ยาระบายแมกนีเซีย

            ในสูตรตำรับ 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

            Magnesium Hydroxide             1.2  g.

            ขนาดบรรจุ                     ขวดละ 60 มิลลิลิตร และ 120 มิลลิลิตร

(3.4)         ยาระบายมะขามแขก ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

ฝักมะขามแขกที่เอาเมล็ดออกแล้ว

ซึ่งมีปริมาณ Sennosides เทียบเท่ากับ Sennoside B  7.5 mg.

ขนาดบรรจุ                     แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด

(3.5)         ยาระบาย โซเดียม คลอไรด์ ชนิดสวนทวาร

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Sodium Chloride                      15 % w/v         

ขนาดบรรจุ            หลอดพลาสติก10 มิลลิลิตร และ 20 มิลลิลิตร

(4)               ยาถ่ายพยาธิลำไส้

(4.1)         ยาถ่ายพยาธิตัวกลม มีเบนดาโซล

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Mebendazole               100  mg.

            การเก็บรักษา                  ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

            ขนาดบรรจุ                     แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 6 เม็ด

(5)               ยาบรรเทาปวด ลดไข้

(5.1)         ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้แอสไพริน[1]

(5.2)         ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้พาราเซตามอล 500 มก.

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Paracetamol                500      mg.

ขนาดบรรจุ                     แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด

(5.3)    ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้พาราเซตามอล 325 มก.

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Paracetamol                325      mg.

ขนาดบรรจุ                     แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด

(5.4)    ยาน้ำบรรเทาปวด ลดไข้พาราเซตามอล 

ในสูตรตำรับ 5 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Paracetamol                120      mg.

โดยในสูตรตำรับไม่อนุญาตให้ใช้ Alcohol เป็นส่วนผสม

            ขนาดบรรจุ                     ขวดสีชา 30 มิลลิลิตรในกล่องกระดาษพร้อมหลอดหยด (1.2 มิลลิลิตร)

                                                และขวดสีชา 60 มิลลิลิตรในกล่องกระดาษพร้อมช้อนชา

(5.5)         พลาสเตอร์บรรเทาปวด

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทางยา และ/หรือ

Herbal Extract และ/หรือ Herbal Substance หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่

Borneol                                              0.21-1.00         %w/w

Camphor                                             1.00-2.80         %w/w

Caoutchouc                                         30.00               %w/w

Ethylene Glycol Salicylate                    2.00-6.00         %w/w

Eucalyptus Oil                                      0.50                 %w/w

Menthol                                              0.30-6.49         %w/w

Methyl Salicylate                                  0.14-6.00         %w/w

Peppermint Oil                                     0.50-2.00         %w/w

Thymol                                               0.14-0.50         %w/w

Capsaicin Extract                                0.65                 %w/w

Polybutene                                         12.00               %w/w

Capsicum Powder                                11.00               %w/w

Capsicum Oleoresin                            3.00-11.00       %w/w

และ/หรือ Zinc Oxide                             14.00-22.00     %w/w

            ขนาดบรรจุ                     10 แผ่น

(6)      ยาแก้แพ้ลดน้ำมูก

(6.1)         ยาเม็ดแก้แพ้ ลดน้ำมูก คลอร์เฟนิรามีน

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Chlorpheniramine Maleate                   2   mg.

ขนาดบรรจุ                     แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด

(7)        ยาแก้ไอ ขับเสมหะ

(7.1)         ยาน้ำแก้ไอขับเสมหะสำหรับเด็ก

ในสูตรตำรับ 5 มล. ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Ammonium Carbonate             0.02  g.

Glycyrrhiza Fluidextract           0.25  ml.

ขนาดบรรจุ                     ขวดละ 60 มิลลิลิตร และ 120 มิลลิลิตร

(7.2)         ยาแก้ไอน้ำดำ

ในสูตรตำรับ 5 มล. ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Glycyrrhiza Fluidextract                       0.6   ml.

Antimony Potassium Tartrate               1.2-2.0 mg.

Camphorated Opium Tincture             0.6   ml.

ขนาดบรรจุ                     ขวดละ 60 มิลลิลิตร

(8)      ยาดมหรือทาแก้วิงเวียน หน้ามืด คัดจมูก

(8.1)         ยาดมแก้วิงเวียน เหล้าแอมโมเนียหอม

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Ammonium Carbonate                         3.40            %w/v

Strong Ammonia Solution                     3.60-6.75    %v/v

ขนาดบรรจุ                     ขวดละ 15 มิลลิลิตร

(8.2)         ยาดมแก้วิงเวียน แก้คัดจมูก

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทางยา และ/หรือ

Herbal Extract หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่

Menthol                                    0.07-77.90       %w/v

Camphor                                  0.45-42.00       %w/v

Methyl Salicylate                      3.00-15.00       %w/v

Anise Oil                                  0.68                 %v/v

Burgamot Oil                            0.50-0.68         %v/v

Cajuput Oil                               0.50-11.00       %v/v

Cassia Oil                                0.50                 %w/v

Clove Oil                                  1.25                 %v/v

Dwarf-Pine Needle Oil              1.00                 %w/v

Eucalyptus Oil                          1.50-23.00       %v/v

Lavender Oil                            4.69-8.00         %v/v

Peppermint Oil                         2.20-10.38       %v/v

Sage Oil                                   6.00                 %w/v

Sassafras Oil                           5.00                 %w/v

Turpentine Oil                          0.71-8.00         %w/v

Capsicum Tincture                  4.00-8.00         %v/v

Myrrh Tincture                         1.00                 %w/v

Ratanghia Tincture                  0.40                 %v/v

Terpinol                                   3.33                 %v/v

Thymol                                     0.10                 %w/v

Camphor Spirit                         3.00                 %v/v

Borneo Camphor                     9.00                 %w/v

Bornyl Acetate                         0.42                 %w/v

Linalyl Acetate                         0.47                 %w/v

Phenyl Salicylate                      0.60                 %w/v

Standard Chamomile Extract   10.00               %w/v

ขนาดบรรจุ                     ไม่เกิน 14 มิลลิลิตร

(8.3)         ยาทาระเหยบรรเทาอาการคัดจมูกชนิดขี้ผึ้งในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทางยา หนึ่งหรือ หลายชนิดผสมกันได้แก่

            Menthol                            1.35-3.00         %w/w

            Camphor                                                          3.00-9.00         %w/w

            Cajuput Oil                                                       3.00                 %w/w

            Eucualyptus Oil                                                0.08-5.00         %w/w

            Terpentine Oil                                                  4.68-5.00         %w/w

            ขนาดบรรจุ                     ไม่เกิน 50 กรัม

(9)      ยาแก้เมารถ เมาเรือ

(9.1)         ยาเม็ดแก้เมารถ เมาเรือ ไดเมนไฮดริเนท

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Dimenhydrinate                                               50        mg.

ขนาดบรรจุ                     แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 2 เม็ด

(10)    ยาสำหรับโรคตา

(10.1)     ยาหยอดตา ซัลฟาเซตาไมด์

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Sulfacetamide Sodium             10        %w/v

ขนาดบรรจุ                     ขวดสีชาละ 10 มิลลิลิตร

(10.2)  ยาล้างตา

            ในสูตรตำรับประกอบด้วย

            Sodium Chloride

            ใส่ Preservative ที่เหมาะสมสำหรับใช้กับยาตา ได้แก่ Benzalkonium Chloride 

0.002-0.020 %w/v  หรือ Chlorhexidine (Gluconate หรือ Acetate) 0.01  %w/v

ปรับ pH 6-8 ด้วย Buffer ที่เหมาะสม และปรับน้ำยาให้เป็น Isotonic กับน้ำตา

ขนาดบรรจุ                     ขวดละ 120 มิลลิลิตรพร้อมถ้วยล้างตา

(11)           ยาสำหรับโรคปากและลำคอ

(11.1)  ยากวาดคอ

            ในสูตรตำรับประกอบด้วย                        

            Potassium lodide                                              2.50     g.

            Iodine                                                              1.25     g.

            Ethyl Alcohol (90 percent)                               4.00     ml.

            Purified Water                                                  2.50     ml.

            Peppermint Oil                                                 0.40     ml.

            Glycerin to                                                   100.00     ml.       

            ขนาดบรรจุ                     ขวดละ 15 มิลลิลิตร

(11.2)  ยารักษาลิ้นเป็นฝ้า เยนเชี่ยนไวโอเลต

            ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

            Gentian Violet                          1          %w/v   

            ขนาดบรรจุ                     ขวดละ 15 มิลลิลิตร และ 30 มิลลิลิตร

(11.3)     ยาแก้ปวดฟัน

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Chlorobutanol                          25        g.

Clove Oil to                              100      ml.

ขนาดบรรจุ                     ขวดละ 8 มิลลิลิตร

(11.4)     ยาอมบรรเทาอาการระคายคอ

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทางยา และ/หรือ Herbal Extract และ/หรือ Herbal Substance หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่

Abietis Pine Oil                         0.30                 %v/w

Anise Oil                                  0.25                 %w/w

Borneol                                    1.66-2.00         %w/w

Cinnamon Oil                           0.35                 %w/w

Creosote                                  0.20                 %v/w

Eucalyptus Oil                          0.15-0.16         %w/w

Lemon Oil                                0.30-0.52         %v/w   

Menthol                                    0.06-5.00         %w/w

Peppermint Oil                         0.19-3.33         %w/w

Sylvestris Pine Oil                    0.30                 %v/w

Licorice Extract                       7.31-16.67       %w/w   

Tincture Capsicum                  0.02                 %w/w

Amomum                                  1.00-4.00         %w/w

Aniseed                                    2.00                 %w/w

Catechu                                   8.33-38.00       %w/w

Cinnamon                                2.00-10.00       %w/w

Clove                                       0.67-4.00         %w/w

            Costus                                     0.67                 %w/w

            Fennel                                     1.67-2.00         %w/w

            Ginger                                     2.00-8.00         %w/w

            Licorice                                   26.67-71.38     %w/w

            Saffron                                     2.00                 %w/w

            Saussurea                               1.00-3.00         %w/w

            Silver Leaf                                0.93                 %w/w

            และ/หรือ Honey                        1.50-2.40         %w/w

            ขนาดบรรจุ                     ไม่เกิน 100 เม็ด หรือ ไม่เกิน 30 กรัม

(11.5) ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ                                  

            ในสูตรตำรับ ๑ เม็ด  ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ  คือ

            Amyl metacresol                                  ไม่เกิน  0.6  mg.

            2,4 Dichloro Benzyl Alcohol                 ไม่เกิน  1.2  mg.

            และอาจมี  Ascorbic acid                      ไม่เกิน  100 mg.

ขนาดบรรจุ                    แผงอลูมิเนียมหรือแผงบลิสเตอร์ละไม่เกิน ๘ เม็ด

(12)           ยาใส่แผล ล้างแผล

(12.1)     ยาใส่แผล ทิงเจอร์ไอโอดีน

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Iodine                                      2.0-2.5             %w/v

Potassium Iodide                     2.4-2.5             %w/v

ขนาดบรรจุ                     ขวดละ 15 มิลลิลิตร และ 30 มิลลิลิตร

(12.2)     ยาใส่แผล ทิงเจอร์ไทเมอรอซอล

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ                    

Thimerosal                               0.1       % w/v

ขนาดบรรจุ                     ขวดละ 15 มิลลิลิตร และ 30 มิลลิลิตร

(12.3)     ยาใส่แผล โพวิโดน-ไอโอดีน

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Povidone-lodine                       10        % w/v

Eqivalent to lodine                   1          % w/v

ขนาดบรรจุ                     ขวดละ 15 มิลลิลิตร และ 30 มิลลิลิตร

(12.4)     ยาไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์

ในสูตรตำรับประกอบด้วย

Isopropyl Alcohol Solution                    70        % v/v

โดยสูตรตำรับต้องแต่งสีด้วย Brilliant Blue C.I. No.42090

ขนาดบรรจุ                     ขวดละ 30 มิลลิลิตร

(12.5)     ยาเอทิล แอลกอฮอล์

ในสูตรตำรับประกอบด้วย

Ethyl Alcohol Solution                           70        % v/v

โดยสูตรตำรับต้องแต่งสีด้วย Brilliant Blue C.I. No.42090

ขนาดบรรจุ                     ขวดละ 30 มิลลิลิตร

(12.6)     น้ำเกลือล้างแผล

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Sodium Chloride                      0.9       % w/v

ขนาดบรรจุ                     ขวดละ 500 มิลลิลิตร

(13)           ยารักษาแผลติดเชื้อ ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

(13.1)     ยารักษาแผลน้ำร้อนลวกฟีนอล

ในสูตรตำรับประกอบด้วย

Phenol                                                 1     g.

Arachis Oil                                           50   ml.

Calcium Hydroxide Solution to             100 ml.

ขนาดบรรจุ                     ขวดละ 30 มิลลิลิตร และ 60 มิลลิลิตร

หมายเหตุ รายการที่ 13.1 ถูกยกเลิกตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่  ๑๐๐ .ศ ๒๕๔๙ เรื่อง  ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน

(13.2)     ยารักษาแผลติดเชื้อ ซิลเวอร์ ซัลฟาไดอาซีน ครีม

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Silver Sulfadiazine                    1          % w/w

ขนาดบรรจุ                     หลอดละ 5 กรัม 15 กรัม และ 25 กรัม

(14)           ยาบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ แมลงกัดต่อย

(14.1)     ยาหม่อง ชนิดขี้ผึ้ง

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทางยา และ/หรือ

Herbal Extract หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่

Methyl Salicylate                                  1.14-50.00       %w/w                           

Camphor                                              1.76-25.00       %w/w

Menthol                                                3.00-20.00       %w/w

Cinnamon Oil                                       1.00-2.40         %w/w

Clove Oil                                              0.50-5.00         %v/w

Eucalyptus Oil                                      1.50-13.70       %v/w

Peppermint Oil                                     0.70-16.00       %w/w

Terpentine Oil                                      2.00-3.80         %v/w   

Capsicum Tincture                              0.80-8.00         %v/v

Colophony                                           2.51                 %v/w

ขนาดบรรจุ                     ไม่เกิน 30 กรัม

(15)           ยาสำหรับโรคผิวหนัง

(15.1)     ยารักษาหิดเหา เบนซิล เบนโซเอต

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Benzyl Benzoate                      25        % w/v

ขนาดบรรจุ                     ขวดสีชา 30 มิลลิลิตร และ 60 มิลลิลิตร

(15.2)     ยารักษาหิด ขี้ผึ้งกำมะถัน

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Sublimed Sulphur                                 10        %w/w

ขนาดบรรจุ                     หลอดละ 5 กรัม และ 15 กรัม

(15.3)     ยารักษากลากเกลื้อน น้ำกัดเท้า

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Benzoic Acid                                        2.5-6.5             % w/w

Salicylic Acid                                        3.0-5.0             % w/w

ขนาดบรรจุ                     หลอดละ 5 กรัม และ 15 กรัม

(15.4)     ยารักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Coal Tar                                   1          % w/w

ขนาดบรรจุ                     หลอดหรือขวดละ 5 กรัม และ 15 กรัม

 

(15.5)     ยาทาแก้ผดผื่นคัน คาลาไมน์

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Calamine                                 8-15  % w/v

Zinc Oxide                               3-12  % w/v

ขนาดบรรจุ                     ขวดละ 60 มิลลิลิตร 120 มิลลิลิตร และ 180 มิลลิลิตร

(15.6)     ยารักษาเกลื้อน โซเดียม ไทโอซัลเฟต

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Sodium Thiosulfate                              100      % w/w

ขนาดบรรจุ                     ขวดละ 15 กรัม สำหรับผสมน้ำเป็น 60 มิลลิลิตร

(16)           ยาบำรุงร่างกาย

(16.1)     ยาเม็ดวิตามินบีรวม

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Thiamine Hydrochloride or Thiamine Mononitrate        5   mg.

Pyridoxine Hydrochloride                                             2   mg.

Riboflavine                                                                   2   mg.

Nicotinamide                                                                20 mg.

ขนาดบรรจุ                     แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด

(16.2)     ยาเม็ดวิตามินซี

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Ascorbic Acid               100  mg.

ขนาดบรรจุ                     แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด

(16.3)     ยาเม็ดบำรุงโลหิต เฟอร์รัส ซัลเฟต

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Ferrous Sulfate Equivalent to Iron                    60        mg.

ขนาดบรรจุ                     แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด

(16.4)     ยาเม็ดวิตามินรวม

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Vitamin A                                              2,500   I.U.

Vitamin D                                             300      I.U.

Vitamin C                                              15.00   mg.

Vitamin B1 Monoitrate                          1.00     mg.

Vitamin B2                                            0.50     mg.

Nicotinamide                                        7.50     mg.

ขนาดบรรจุ                     แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด

(16.5)     น้ำมันตับปลาชนิดแคปซูล

ในสูตรตำรับ 1 แคปซูล ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือCod Liver Oil equivalent to

Vitamin A                                  ไม่เกิน   4,000   IU.

Vitamin D                                 ไม่เกิน      300   IU.

ขนาดบรรจุ                     แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด

(16.6)     น้ำมันตับปลาชนิดน้ำ

ในสูตรตำรับ 5 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือCod Liver Oil equivalent to     

Vitamin A                                  ไม่เกิน   4,000   IU.

Vitamin D                                 ไม่เกิน      300   IU.

สรรพคุณ                       ป้องกันการขาดวิตามิน A และ D

ขนาดบรรจุ                     ขวดละ 120 มิลลิลิตร 240 มิลลิลิตร และ 400 มิลลิลิตร

            ข้อ 3.    ฉลากยาสามัญประจำบ้านตามประกาศฉบับนี้ต้องแสดง

                        3.1 ชื่อยาตามที่ระบุในประกาศนี้ กรณีมีชื่อการค้าต้องแสดงชื่อตามประกาศควบคู่กับชื่อทางการค้าด้วย

                        3.2 คำว่า “ยาสามัญประจำบ้าน” ในกรอบสีเขียวมีขนาดตัวอักษรที่สามารถอ่านได้ชัดเจน

                        3.3 คำว่า “ยาสิ้นอายุ” และแสดงวัน เดือน ปี พ.. ที่ยาสิ้นอายุ

                        3.4 ข้อความอื่นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 25 (3) หรือมาตรา 27 (3) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.. 2510 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) .. 2530 แล้วแต่กรณี

                       

 (คัดจากราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 38 ง วันที่ 13 พฤษภาคม 2542)

[1] ยกเลิกโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยาสามัญประจำแผนปัจจุบัน ฉบับที่ 3 ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2550